فروش آنلاین

 بسته آموزشی بازاریابی و فروش
بسته آموزشی بازاریابی و فروش
 پک آموزشی بازاریابی فروش ۵ دوره
پک آموزشی بازاریابی فروش ۵ دوره
 فایل PDF  کلاس اسناد تجاری
فایل PDF کلاس اسناد تجاری
 فایل PDF کلاس اینکوترمز 2010
فایل PDF کلاس اینکوترمز 2010
 فایل PDF کلاس سفرهای تجاری
فایل PDF کلاس سفرهای تجاری
 فایل PDF کلاس فروش مستمر
فایل PDF کلاس فروش مستمر
 گواهینامه های بین المللی MPT  و FSE
گواهینامه های بین المللی MPT و FSE
 مشاوره تک جلسه ای بازرگانی
مشاوره تک جلسه ای بازرگانی
 کلاس آنلاین آشنایی با انواع روش های حمل و نقل
کلاس آنلاین آشنایی با انواع روش های حمل و نقل
 کلاس آنلاین آشنایی با پرکاربردترین ترم های قراردادهای خارجی و اینکوترمز 2010
کلاس آنلاین آشنایی با پرکاربردترین ترم های قراردادهای خارجی و اینکوترمز 2010
 کلاس آنلاین آشنایی با روش های نقل و انتقال مالی ویژه بازرگانان
کلاس آنلاین آشنایی با روش های نقل و انتقال مالی ویژه بازرگانان
 کلاس آنلاین بازرگان و طراحی بیزینس پلن
کلاس آنلاین بازرگان و طراحی بیزینس پلن
 کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت روابط با مشتریان
کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت روابط با مشتریان
 کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت فرایندهای گمرکی
کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت فرایندهای گمرکی
 کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت منابع انسانی
کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت منابع انسانی

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
 

FSE certificate

دی ان ان