فروش آنلاین

 پک آموزشی بازاریابی فروش ۵ دوره
پک آموزشی بازاریابی فروش ۵ دوره
 پک آموزشی فرایند بازرگانی ۵ دوره
پک آموزشی فرایند بازرگانی ۵ دوره
 پک آموزشی ویژه مدیران بازرگانی ۵ دوره
پک آموزشی ویژه مدیران بازرگانی ۵ دوره
 فایل PDF  کلاس اسناد تجاری
فایل PDF کلاس اسناد تجاری
 فایل PDF کلاس اینکوترمز 2010
فایل PDF کلاس اینکوترمز 2010
 فایل PDF کلاس سفرهای تجاری
فایل PDF کلاس سفرهای تجاری
 فایل PDF کلاس فروش مستمر
فایل PDF کلاس فروش مستمر
 گواهینامه MPT و FSE سمینار
گواهینامه MPT و FSE سمینار
 مشاوره تک جلسه ایی بازرگانی
مشاوره تک جلسه ایی بازرگانی
 کلاس آنلاین آشنایی با انواع روش های حمل و نقل
کلاس آنلاین آشنایی با انواع روش های حمل و نقل
 کلاس آنلاین آشنایی با پرکاربردترین ترم های قراردادهای خارجی و اینکوترمز 2010
کلاس آنلاین آشنایی با پرکاربردترین ترم های قراردادهای خارجی و اینکوترمز 2010
 کلاس آنلاین آشنایی با روش های نقل و انتقال مالی ویژه بازرگانان
کلاس آنلاین آشنایی با روش های نقل و انتقال مالی ویژه بازرگانان
 کلاس آنلاین بازرگان و طراحی بیزینس پلن
کلاس آنلاین بازرگان و طراحی بیزینس پلن
 کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت روابط با مشتریان
کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت روابط با مشتریان
 کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت فرایندهای گمرکی
کلاس آنلاین بازرگان و مدیریت فرایندهای گمرکی

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
 

FSE certificate

دی ان ان